PageImage-494858-2392315-27Ibiza_89_Amnesia_stripes